14 Şubat 2005

Bir nesne örneğinin tanımlanmadan oluşturulması

Bir bileşenden kaç tane oluşturacağımız önceden belli değilse böyle bir kullanıma ihtiyacımız olabilir. Gerçi dinamik array olarakta tanımlayıp bu işi daha güvenli bir yönden çözebiliriz ama maksat çeşitliliği artırmak olsun. Her hangi bir tanımlama yapmadan çalışma zamanında bir TEdit nesnesi oluşturup bunu form üzerinde göstereceğiz. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin with TEdit.Create(self) do begin left := 168; top := 59; height := 21; Width := 121; Parent :=Self; name := 'EditYeni'; end; end; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin //text özelliğini değiştir (FindComponent('EditYeni') as TEdit).Text := 'Ehu ehu ehu...'; end; procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); begin //editi yok et (FindComponent('EditYeni') as TEdit).Free; end; güle güle kullanın....

Hiç yorum yok: