06 Kasım 2004

Delphi ile rss reader yapalım

Olayı güzel güzel yazıyordum fakat birden ne olduğunu anlamadan sayfa refresh olunca tüm yazılar gitti. şimdi o kadar yazıyı yazmaya üşeniyorum doğrusu. bu sefer kısa kısa geçecem. Nasıl olsa kaynak kodu yanında :) 1-internetten xml dosyasını download edecez 2-xml dosyasını parse edip içinden gerekli verileri alacaz 3-listview kullanarak bu bilgileri gösterecez hadi başlayalım. forma gerekli bileşenleri koyarak işe başlayalım. birer adet TButton, TEdit, TlistView, TMemo ve 2 tane TLabel ve de en önemlisi TXMLDocument. (internet paletinde ikamet ediyor kendileri) ilk önce download işini halleden fonksiyon. Uses satırına ExtActns eklemeyi unutmayın.
function DownloadURLFile(const strUrl, strLocalFile : TFileName) : boolean; begin Result:=True; with TDownLoadURL.Create(nil) do try URL:=strUrl; Filename:=strLocalFile; try ExecuteTarget(nil); except Result:=False; end; finally Free; end; end;
gayet açık sanırım :) şimdi sırada download edilen xmli parçalamaya geldi.
procedure TForm1.btnRefreshClick(Sender: TObject); var strLocalFile : TFileName; StartItemNode : IXMLNode; ANode : IXMLNode; STitle, sDesc, sLink : widestring; begin //internetteki dosyanın bilgisayarda kaydedileceği yol strLocalFile := IncludeTrailingPathDelimiter(ExtractFilePath(Application.ExeName)) + 'temp.xml'; //internetten dosya download ediliyor. Screen.Cursor:=crHourglass; try if not DownloadURLFile(edtBlogAdres.Text, strLocalFile) then begin Screen.Cursor:=crDefault; Raise Exception.CreateFmt('Sayfa alınamadı. Lütfen internet bağlantınızı kontrol edin.',[]); Exit; end; if not FileExists(strLocalFile) then begin Screen.Cursor:=crDefault; raise exception.Create('Dosya bulunamadı'); Exit; end; lv.Clear; XMLDoc.FileName := strLocalFile; XMLDoc.Active:=True; //hangi sıradaki elemanlara ulaşmak istediğimizi ayarlıyoruz StartItemNode := XMLDoc.DocumentElement.ChildNodes.First.ChildNodes.FindNode('item'); ANode := StartItemNode; //bütün elemanlara erişebilmek için döngüye alıyoruz repeat STitle := ANode.ChildNodes['title'].Text; sLink := ANode.ChildNodes['link'].Text; sDesc := ANode.ChildNodes['description'].Text; //değerleri listviewe ekliyoruz... with LV.Items.Add do begin Caption := STitle; SubItems.Add(sLink); SubItems.Add(sDesc); end; //düğümü bir sonraki düğüme eşitleyip devam ediyoruz. //pointerlarla linked list uygulaması yapanlara bu mantık çok //tanıdık gelecektir :) ANode := ANode.NextSibling; until ANode = nil; finally DeleteFile(strLocalFile); Screen.Cursor:=crDefault; end; end;
buda kullanıcının seçtiği haberi label ve memoda göstermek için gerekli olan kod
procedure TForm1.lvSelectItem(Sender: TObject; Item: TListItem; Selected: Boolean); begin if lv.ItemIndex = -1 then exit; lblBaslik.Caption := lv.Items[lv.ItemIndex].Caption; lblUrl.Caption := lv.Selected.SubItems[0]; memoAciklama.Text := lv.Selected.SubItems[1]; end;
yeterli test etme imkanı bulamadım ama rss 2.0 da sorunsuz çalışıyor. zaten örnekte alinin bloğunun adresi var :) sonra "ben neden bu kadar hit alıyorum?" diye soruyo kendi kendine :) programın kaynak kodunu indirmek için buraya tıklayın...

6 yorum:

domates dedi ki...

Very nice :)

Gayet hosuma gitti. Buradan internetten bir dosya indirmeyi, xml parse etmeyi, ve listview ozellikleri ile formda url gostermeyi falan ogrenebilir insanoglu.

Ellerine saglik azizim. ( Bu devamini beklerim demek oluyor. )

Adsız dedi ki...

Üstat kaynak kodların olduğu linki tıkladım ama dosyayı download edemiyorum. acaba linkte problemmi var

Sadettin POLAT dedi ki...

sağ tuş --> hedefi farklı kaydet dediğimde sorunsuz bir şekilde dosyaları download ettim. tekrar deneyin....

Sadettin POLAT dedi ki...

dosyayi bu linkten indirebilirsiniz.

http://www.hemenpaylas.com/download/53069/BlogXMLTest.rar.html

Adsız dedi ki...

saadetin abi soyle sorum olacak eger rss'den yenı bır bılgı gelırse bunu nasıl anlayacagız?

Adsız dedi ki...

tüm linkler kırık ve benden önceki arkadaşın sorusuna da katılıyorum