09 Kasım 2004

Delphi ve Ado Kullanarak Excele Bağlanmak ? - 2

Bir kaç gün önce bu konuyla ilgili bir iki link ve örnek program adresi vermiştik. Konuyla ilgili basit bir örnek yapmam yönünde bir kaç mail geldi. Bizde küçük bir örnek yapıyoruz. Aşağıdaki resimde Excel dosyamızı görüyorsunuz. ID,AD,SOYAD,YAS,DOGUMYERI,MAAS alanlarına ve 5 adet kaydaa sahip bir excel tablosu. Delphiyle excel dosyamıza bağlanmak için şu şekilde bir Connection String kullanıyoruz. ADOConnection1.ConnectionString := 'Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Extended Properties="DSN=Excel Files;DBQ='+BaglanilacakExcelDosyasininYolu+';DefaultDir=' + DosyaninBulunduguDizin + ';DriverId=790; MaxBufferSize=2048 ;PageTimeout=5;"'; Bu stringi AdoConnection bileşenimizin ilgili yerine yazdıktan sonra bileşenimizi excel dosyamıza bağlıyoruz. Ardından GetTableNames yöntemini kullanarak dosyamızda ki tablo isimlerini alıp comboboxa yazıyoruz. ADOConnection1.GetTableNames(ComboBox1.Items,TRUE); AdoTable bileşenimizi AdoCeonnection bileşenine bağladıktan sonra AdoTable bileşenimizin TableName özelliğine [Sayfa1$] yazarak aradaki bağlantıyı sağlamış oluyoruz. İstersek AdoTable nesnemizin üzerine çift tıklayarak Fields Editörü açabilir ve alanlarımızı buraya ekleyebiliriz. :) Aynı şekilde AdoQuery bileşenlerini de kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey Tablo isimlerinin biraz farklı isimlendirildiği. Tablo isimlerini [] içine almayı ve sonuna $ işaretini koymayı unutmayın. Son olarak kayıt silemiyorsunuz. :( Programın kaynak kodunu indirmek için buraya tıklayın.

Hiç yorum yok: