30 Kasım 2004

dbGridin lookup hücresindeki comboyu gösterme olayı

dbGride lookup bir alan eklediğiniz zaman deplih otomatik olarak bu alana bir combo yerleştirir ve içinede tablonun ilgili alanındaki tüm değerleri doldurur. Bu özelliği fare ile kullanmak gayet rahat olurken (ilgili hücreye ard arda iki tık yapmak) klavye ile işkenceye dönüşebiliyor. İlk önce entera basıp tabloyu düzenle moduna getirmelisiniz ardından Alt + Aşağı Ok tuşuna basarak listeyi açmalısınız. Sıkıcı bir iş... Aslında birazdan yazacağımız kodlar dbgritten ziyade oop'u ilgilendiriyor. Nesnelerin özellikleri, erişim alanları, protected, private gibi kavramlar hakkında bize ışık tutuyor. Konumuza geri dönersek, dbGrid zaten bir comboboxa sahip. Bizim yapacağımız işlem sadece bu listeyi kullanıcıya daha kolay bir yoldan gösterebilmek. Bunun için şöyle bir yol izleyeceğiz. İstediğimiz bir olay oluştuğunda dbGridin editörünü Alt+Vk_Down tuşlarına basılmış gibi kandıracağız. Listeyi gösterebilmek için dbGridin InPlaceEditor özelliğini kullanmamız gerekiyor ama normal şartlarda bu özelliğe DBGrid1.InplaceEditor şeklinde ulaşamıyoruz. Çünkü InplaceEditor TCustomGrid'in Protected alanında tanımlanmış. Yani bu özelliğe Grids (TCustomGrid'in tanımlı olduğu unit) uniti haricinde erişebilmemiz mümkün değil. Bu oop'un bir özelliği... ---protected olarak tanımlanmış özelliklere sadece o sınıftan türemiş diğer nesnelerin de ulaşabiliyor olması muhtemel. Tam olarak emin değilim şuanda. Nerde kalmıştık...--- .... .... protected .... .... property InplaceEditor: TInplaceEdit read FInplaceEdit; .... .... Şimdi bi Ali Cengiz oyunuyla bu işin üstesinden gelecez. Birazdan yapacağımız yönteme ne isim veriyorlar bilmiyorum ama ben kısaca HokusPokus demeyi uygun görüyorum. olaya ilk önce Wm_User mesajını yakalayacak prosedürü tanımlayarak başlayalım. type TForm1 = class(TForm) .................... procedure wmUser(var M:TMessage); message wm_User; end; ... ... ... procedure TForm1.wmUser(var M: TMessage); begin ShowTheComboBox; end; şimdi de combomuzu gösterecek olan prosedürü yazalım. type TForm1 = class(TForm) .... .... .... procedure ShowTheComboBox; end; ... ... ... procedure TForm1.ShowTheComboBox; const AltMask = $20000000; begin if DBGrid1.SelectedField = Table1LookupIlAdlari then begin DBGrid1.EditorMode:=True; //bu satıra dikkat! PostMessage(TDBGridPatch(DBGrid1).InplaceEditor.Handle, wm_keydown, vk_down, altmask); end; end; son olarakta hokuspokusu yapmamızda bize yardımcı olacak sınıfımızı tanımlıyoruz. ... ... var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} type TDBGridPatch = class(TDBGrid); //sadece 1 satırdan ibaret ... ... evet işte bu kadar. TDBGridPatch 'i kullanarak TDBGridin protected olarak tanımlanmış bir alanına ulaştık ve kullandık. Ulaştığımız bu alana alt tuşuna ile birilikte aşağı ok tuşuna basılmış gibi hareket etmesini söyleyerek kullanıcıyı bu eziyetten kurtarmış olduk. Şimdi eğer kullanıcı gridde gezerken listenin otomatik olarak açılmasını istiyorsanız procedure TForm1.DBGrid1ColEnter(Sender: TObject); begin ShowTheComboBox; end; yukarıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz. veya benim kullandığım gibi procedure TForm1.DBGrid1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState); begin if key = vk_return then if DBGrid1.SelectedField = dmana.ibdsTesellum_DetaillkpEmtiaMalzemeAdi then PostMessage(Handle, wm_user, 0, 0); end; ilgili alanın üzerine geliyor. entera basıyor. liste açılıyor.... ne kadar güzel ne kadar güzel :) http://www.elists.org/pipermail/delphi-db/1999-August/000143.html

29 Kasım 2004

Bir ‘Kün’ Emrine Bakar Bu Oluveriş...

“Yâ Rab!..” “Ellerimi sana açtım bütün acizlik ve fakirliğimle!..” “Canım çok yanıyor Allah’ım, ruhum alev alev! Senden gayrı kim derman olabilir derdime, Senden gayrı kim söndürebilir Cehennemler misali yüreğimde tutuşup duran alevi! Senden başka kimim var Allah’ım, kime dökebilirim Sen olmasan içimi? Kim anlayabilir beni? Hiç kimse!.. Senden gayrı hiç kimse!..” Hamd-ü senalar olsun yüreğimi, boğan, karanlıklarda yitiren hüzünlerden alıp ulvî bir sürur gark eden Rabbime!.. Bunları anlamayı hissetmeyi bana bahşeden Rabbime!..” “Ya Rab!..” “Ya Rab!..” “Ya Rab!..” “Benim kavuşmayı dilediğim emellerim, hazinelerinin bir zerresinin zerresi senin için. Bir ‘Kün’ emrine bakar bu oluveriş… Ben ise acizim!.. “Her şeye Kadir olan Rabbim, bana dileklerimi Fettah isminle aç ve dileklerime sûret ver.Ve bu emelin sevincini tattır ruhuma!...” http://www.duaile.org/news.php?newsid=568

25 Kasım 2004

Uml ve Rational Rose

Sağda solda gezerken aşağıdaki yazıya rastladım. Tam olarak "Uml Nedir?" sorusuna cevap olamasada Umlnin ne olduğu, bize nasıl bir fayda sağladığı, hangi araçlarla birlikte kullanıldığı hakkında ufakta olsa bir fikir verebilir. Yanlış bilmiyorsam Uml giderek populer hale geldikten sonra IBM firması Rational Rose aracını geliştiren Rational firmasını satın alarak bu alanda da lider olma çabasına girdi. IBM'in bu atağına karşılık Borland'da Model Maker'i Delphi 7 ye entegre ederek karşılık vermeye çalıştı. (Hatta bi ara satın almaya falanda niyetliydi) UML konusunda türkçe pek fazla bir kaynak yok ama yazılım alemi içerisinde saygın bir yeri olan Martin Fowler'in Rafine UML adlı kitabının türkçe baskısını temin edip Uml'ye giriş yapabilirsiniz. Model Maker ile ilgili bilgiye de Marco Cantu'nun Delphi 7 kitabından ulaşabilirsiniz.
Rational Rose
Görsel Modelleme: Bütün mühendislik dallarında sistemin yapısını ve davranışlarını sistemi inşa etmeden belirlemek uzun zamanır kullanılan bir yöntemdir. Yazılım mühendisliğinde ise görsel modellemenin önemi sistemlerin karmaşıklasmasından ve yazılım takımlarının büyümesinden sonra ortaya çıkmıştır. Bütün yazılım dünyası 1997 yılından itibaren UML (Unified Modeling Language) dili üzerinde standartlaşmaya baslamıştır. Rational Rose , UML dilini bütünüyle destekleyen ve kullanılmasi en kolay modelleme aracı olarak kendini kanıtlamıştır. Rational Rose ile görsel modelleme yazılım takımlarına birçok fayda sağlamaktadır: • Sistemin yapısını kodlamaya geçmeden belirlendiği için dizayn ve yazılım takımında işbölümü daha verimli yapılabilmektedir. • Görsel modelleme ile sistem ihtiyaçları daha eksiksiz tanımlanabilmekte ve ihtiyaçları bütünüyle karşılayan sistemin üretildiği garantilenmektedir. • Yazılım takımında ayrı rolleri üstlenen kişiler aynı modelleme dilini kullandıkları için takım içindeki iletişim artmaktadır. • Görsel modelleme sayesinde büyük ve karmaşık sistemler bütün yönleri ile doğru olarak dizayn edilebilmektedir. • Yazılım mimarisinin bütünüyle tanimlanabilmesi sayesinde değişimlere karşı daha esnek ve kolay yönetilebilir bir sistem üretilebilmektedir. • Yazılım sisteminin parçaları daha iyi belirlenebildiği için firma içinde hızı büyük oranda arttırabilecek yeniden kullanım (reusability) uygulanabilmektedir. • Görsel modelleme ile sistemin toplam kalitesi artmaktadır. Rational Rose UML desteği ve kolay kullanımı yanında aşağıdaki özellikleri ile standart modelleme aracı olarak bütün ihtiyaçlari karşılamaktadır: • UML 1.3 standardını desteklemektedir. Rose'de yer alan diyagramlar: • Use-Case Diagram • Activity Diagram • Sequence Diagram • Collaboration Diagram • Class Diagram • State Diagram • Component Diagram • Deployment Diagram • Rational Rose çok kullanıcı desteği sayesinde bütün takımın aynı anda aynı model üzerinde çalışmasını desteklemektedir. • Modelden dokümantasyon üretebilmektedir. • Genişleme arayüzü (extensibility interface) sayesinde takımların değişik ihtiyaçlarına göre düzenlenebilmektedir. • CORBA2.2/IDL kodu üretebilmektedir. • Visual Basic, Visual Java, Visual C++, C++, Oracle 8, Visual Age for Java, PowerBuilder, Standart JAVA 2, Centura, Forte kodlarını üretebilmekte ve geri çevrim (reverse engineering) yapabilmektedir. • DB2, MS SQL, ORACLE şemaları ve tabloları üretip geri çevrim yapabilir. . • Yeni bir dizayna sıfırdan başlamak yerine Framework'ler ile daha kolay ve düzenli bir başlangıç yapılabilmektedir. • Visual Basic ve Visual C++ için COM bileşenlerinin modellenmesini ve "interface" kodu üretilmesini desteklemektedir. • Web sitelerinin içeriklerinin ve bileşenlerinin modellenmesini desteklemektedir. • “Round Trip Engineering” çevrimini bütünüyle desteklemektedir. • Rose Link programiıesayesinde Rational tarafından desteklenmeyen yazılım geliştirme ortamları için kod üretebilmektedir. Ros Link için yazılım geliştiren firmaların sayısı 100’ü geçmektedir. Bunların arasında en önemlileri değişik firmalar tarafından üretilen Delphi, ERwin, JBuilder, JDeveloper bağlantılarıdır. • Rational Rose modelleri ClearCase veya Visual Source Safe versiyon kontrol siteminde saklanabilmektedir. Bu araçların komutları Rose ortamından çağırilabilmektedir. • Rational Rose modelleri web ortamina tek bir komutla aktarabilmekte ve modelin herkes tarafından paylşılmasını sağlamaktadır. http://www.bildem.com/Ã?rünler/rational_ürünler/rose_enterprise.htm

24 Kasım 2004

Delphi 2005 Çıktı

Bu sayfada Delphi 2005'i çalıştırabilmek için gerekli olan diğer dosyaları da bulabilirsiniz. http://www.borland.com/products/downloads/download_delphi.html yok onlar benim sistemde zaten var diyorsanız delphi 2005'i burdan yükleyebilirsiniz. reg dosyasını alabilmek için üye olmanız gerektiğinide belirtelim. Delphi 8'in kötü izlenimlerini silmesi umuduyla...

Software Quest '04 sonuçlandı

Ödül alan almayan tüm projeler için bakınız --> http://www.softwarequest.org/ Zamanında haberimiz olsaydı bizde bişeler yazar çizer karışırdık. Gerçi elimde o tür bir proje yok ama çevremizde beraber güzel projelere imza atabileceğimize inandığım kişiler var. hu hu ! evet evet sana diyorum. Seneye bizde katılalım :)

10 Kasım 2004

Nilüfer Turizm

Ramazan bayramı için bilet almaya giderken bizim iskender "hazır gidiyon bana da bi izmir bileti al" deyiverdi. Kendi biletimi aldıktan sonra Nilüfer Turizmden iskendere de bi izmir bileti alıverdim. Akşam oldu bileti iskendere verdim ve ardından sordum "niye izmite babanın yanına değil de izmire annenin yanına gidiyon?" "annem izmirde değil izmitte" cevabı gelince ben daha bi hayretle "e o zaman izmire niye gidiyon?" sorusunu sorunca iskenderin surat ifadesi değişti birden... "sen yoksa izmit yerine izmire mi bilet aldın?" diye soruverdi elinde olmayan nedenlerle :) neyse koştur koştur izmir caddesine. nilüferdeki amcaya durumu izah ettik. önce olmaz falan filan dedi ama sonra bileti alıp parayı iade ettiler. İzmiri izmit yapalım olayı yok, bileti bizden almadınız olayı yok (bileti de aştiden almıştım) , artı biletin üzerinde imzam var bilet bilgilerini kontrol ettim doğrudur diye :) Alkışlar Nilüfer Turizm için...

09 Kasım 2004

Delphi ve Ado Kullanarak Excele Bağlanmak ? - 2

Bir kaç gün önce bu konuyla ilgili bir iki link ve örnek program adresi vermiştik. Konuyla ilgili basit bir örnek yapmam yönünde bir kaç mail geldi. Bizde küçük bir örnek yapıyoruz. Aşağıdaki resimde Excel dosyamızı görüyorsunuz. ID,AD,SOYAD,YAS,DOGUMYERI,MAAS alanlarına ve 5 adet kaydaa sahip bir excel tablosu. Delphiyle excel dosyamıza bağlanmak için şu şekilde bir Connection String kullanıyoruz. ADOConnection1.ConnectionString := 'Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Extended Properties="DSN=Excel Files;DBQ='+BaglanilacakExcelDosyasininYolu+';DefaultDir=' + DosyaninBulunduguDizin + ';DriverId=790; MaxBufferSize=2048 ;PageTimeout=5;"'; Bu stringi AdoConnection bileşenimizin ilgili yerine yazdıktan sonra bileşenimizi excel dosyamıza bağlıyoruz. Ardından GetTableNames yöntemini kullanarak dosyamızda ki tablo isimlerini alıp comboboxa yazıyoruz. ADOConnection1.GetTableNames(ComboBox1.Items,TRUE); AdoTable bileşenimizi AdoCeonnection bileşenine bağladıktan sonra AdoTable bileşenimizin TableName özelliğine [Sayfa1$] yazarak aradaki bağlantıyı sağlamış oluyoruz. İstersek AdoTable nesnemizin üzerine çift tıklayarak Fields Editörü açabilir ve alanlarımızı buraya ekleyebiliriz. :) Aynı şekilde AdoQuery bileşenlerini de kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey Tablo isimlerinin biraz farklı isimlendirildiği. Tablo isimlerini [] içine almayı ve sonuna $ işaretini koymayı unutmayın. Son olarak kayıt silemiyorsunuz. :( Programın kaynak kodunu indirmek için buraya tıklayın.

Dünyanın en hızlısı: BlueGene/L

Beklenen oldu ve 70.72 teraflop’luk hızı (saniyede 70 trilyon işlem) tescillenen IBM yapımı BlueGene/L dünyanın en hızlı süperbilgisayarı ünvanını aldı. 2002’den beri birinci olan Earth Simulator ise üçüncülüğe düştü. 9 Kasım 2004 — Üniversitaet Mannheim ve University of Tennessee tarafından yürütülen dünyanın en hızlı 500 süperbilgisayarını belirleyen liste Pittsburgh’da yapılan konferansta açıklandı. Saniyede 70 trilyondan fazla işlem hızına sahip BlueGene/L, son iki yılın birincisi NEC yapımı Earth Simulator’u devirerek birinciliği kaptı. Virginia Tech öğrencilerinin Apple Xserve’leri birleştirerek yaptıkları SuperMac hızlı bir atakla 7’ciliğe yükseldi.
IBM yapımı 70.72 teraflop'luk BlueGene/L, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Lawrence Livermore National Laboratory'de nükleer araştırmalarda kullanılacak. Henüz 4'te biri birleştirilen sistem bitirildiğinde, 360 teraflop gücüne ulaşacak.
haberin devamı için http://www.ntvmsnbc.com/news/295259.asp#BODY

06 Kasım 2004

Delphi ile rss reader yapalım

Olayı güzel güzel yazıyordum fakat birden ne olduğunu anlamadan sayfa refresh olunca tüm yazılar gitti. şimdi o kadar yazıyı yazmaya üşeniyorum doğrusu. bu sefer kısa kısa geçecem. Nasıl olsa kaynak kodu yanında :) 1-internetten xml dosyasını download edecez 2-xml dosyasını parse edip içinden gerekli verileri alacaz 3-listview kullanarak bu bilgileri gösterecez hadi başlayalım. forma gerekli bileşenleri koyarak işe başlayalım. birer adet TButton, TEdit, TlistView, TMemo ve 2 tane TLabel ve de en önemlisi TXMLDocument. (internet paletinde ikamet ediyor kendileri) ilk önce download işini halleden fonksiyon. Uses satırına ExtActns eklemeyi unutmayın.
function DownloadURLFile(const strUrl, strLocalFile : TFileName) : boolean; begin Result:=True; with TDownLoadURL.Create(nil) do try URL:=strUrl; Filename:=strLocalFile; try ExecuteTarget(nil); except Result:=False; end; finally Free; end; end;
gayet açık sanırım :) şimdi sırada download edilen xmli parçalamaya geldi.
procedure TForm1.btnRefreshClick(Sender: TObject); var strLocalFile : TFileName; StartItemNode : IXMLNode; ANode : IXMLNode; STitle, sDesc, sLink : widestring; begin //internetteki dosyanın bilgisayarda kaydedileceği yol strLocalFile := IncludeTrailingPathDelimiter(ExtractFilePath(Application.ExeName)) + 'temp.xml'; //internetten dosya download ediliyor. Screen.Cursor:=crHourglass; try if not DownloadURLFile(edtBlogAdres.Text, strLocalFile) then begin Screen.Cursor:=crDefault; Raise Exception.CreateFmt('Sayfa alınamadı. Lütfen internet bağlantınızı kontrol edin.',[]); Exit; end; if not FileExists(strLocalFile) then begin Screen.Cursor:=crDefault; raise exception.Create('Dosya bulunamadı'); Exit; end; lv.Clear; XMLDoc.FileName := strLocalFile; XMLDoc.Active:=True; //hangi sıradaki elemanlara ulaşmak istediğimizi ayarlıyoruz StartItemNode := XMLDoc.DocumentElement.ChildNodes.First.ChildNodes.FindNode('item'); ANode := StartItemNode; //bütün elemanlara erişebilmek için döngüye alıyoruz repeat STitle := ANode.ChildNodes['title'].Text; sLink := ANode.ChildNodes['link'].Text; sDesc := ANode.ChildNodes['description'].Text; //değerleri listviewe ekliyoruz... with LV.Items.Add do begin Caption := STitle; SubItems.Add(sLink); SubItems.Add(sDesc); end; //düğümü bir sonraki düğüme eşitleyip devam ediyoruz. //pointerlarla linked list uygulaması yapanlara bu mantık çok //tanıdık gelecektir :) ANode := ANode.NextSibling; until ANode = nil; finally DeleteFile(strLocalFile); Screen.Cursor:=crDefault; end; end;
buda kullanıcının seçtiği haberi label ve memoda göstermek için gerekli olan kod
procedure TForm1.lvSelectItem(Sender: TObject; Item: TListItem; Selected: Boolean); begin if lv.ItemIndex = -1 then exit; lblBaslik.Caption := lv.Items[lv.ItemIndex].Caption; lblUrl.Caption := lv.Selected.SubItems[0]; memoAciklama.Text := lv.Selected.SubItems[1]; end;
yeterli test etme imkanı bulamadım ama rss 2.0 da sorunsuz çalışıyor. zaten örnekte alinin bloğunun adresi var :) sonra "ben neden bu kadar hit alıyorum?" diye soruyo kendi kendine :) programın kaynak kodunu indirmek için buraya tıklayın...

04 Kasım 2004

Can sıkıntısından ne yapacağımızı şaşırdık

İnsan yapacak bir iş bulamayınca abuk subuk işlerle uğraşıyo valla :) Hem vakit geçirmek için hemde yeni birşeyler denemiş olmak için bugün downloadarsivi ile biraz uğraşalım. Download arşivinde program eklerken veya daha önce eklenmiş program bilgilerini güncelleştirirken her hangi bir üyelik sistemi falan yok. Formu dolduruyorsunuz karşı tarafta formu alan vatandaş formdaki bilgilere göre güncellemeyi / eklemeyi yapıyor. Bizde bir başkasının siteye eklemiş olduğu programı değiştirmeye çalışacağız. Bunun için siteye girip en çok indirilenler listesinden bi tane programı gözüme kestirdim. Yeni Türk Lirası 1.0v Şimdi bu programın bilgilerini değiştirelim. İlk önce programın download edileceği urlyi başka bir yere yönlendirmeyi düşündüm ama böyle bir şeye pek ihtimal vermediğimden şimdilik deneme ihtiyacı duymuyorum. Sadece program bilgilerinin sonuna ufak bir not ekleyip download arşivini bu şekilde kandırmayı düşünüyorum. Orjinal açıklaması Sayfanın altındaki program ekleme linkinden program bilgilerini değiştirmek için harekete geçiyoruz. Daha önce eklenmiş programın güncel versiyonu diyoruz ve versiyon bilgisini 1.1 yapıyoruz
Diğer bilgileri aynen copy paste ediyoruz. Açıklama kısmının sonuna #Fix: Kuruş hesabındaki ufak hata giderildi. gibi inandırıcı olabileceğini düşündüğüm bir not ekliyorum. Resmin urlsini bulmak için vatandaşın sitesine girmemiz gerekti...
Formu gönderdikten sonra değişikliklerin etkili olabilmesi bir kaç gün sürebiliyor. Bir kaç gün sonra sonucu buraya yazarım. Bu süre zarfında bahse girebiliriz :) Bence yer valla

Hizmette sınır tanımayanlar...

03 Kasım 2004

Delphi ve Ado Kullanarak Excele Bağlanmak ?

Burada VBA için nasıl yapılacağı anlatılmış. Burdaki bağlantı şekilllerini doğal olarak Delphi'de de kullanabilirsiniz. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;Q257819 Buda Delphi de bu işin nasıl yapılacağını adım adım anlatan başka bir yazı. http://delphi.about.com/library/weekly/aa090903a.htm Bu yazı çok uzun diyorsanız işte bu da örnek proje http://delphi.about.com/library/weekly/code/src090903.zip ______________ Excel , Delphi , Ado

02 Kasım 2004

Türkiye'nin en meşhur Şapkası !

Bu sıralar Turkpetrol'un Hülya Avşar'la pardon kötü bir Beyonce taklidiyle yürütmekte olduğu kampanya reklamlarını izlemiş olmalısınız. Reklamı izlerken Crazy In Love klibini izler gibi oldum birden. Koca bir şirket olan turkpetrolun boyle ucuz taklitler yaparak reklam yapmasını oldukça yadırgıyorum. Belkide sitelerinde belirttikleri gibi ("Özellikle 2,5 yıldır mizah anlayışında reklamlar yapmayı seçiyoruz.") sadece mizah amaçlı böyle kötü bir kopyacılık yapmışlardır. Bundan sonra kendilerine Türkiye'nin en meşhur Şapkası ! yerine "Türkiye'nin en kopyacı Şapkası !" veya "Türkiye'nin en şakacı Şapkası !" demeyi uygun görüyorum.

01 Kasım 2004

Ölesine 3...

Program bozulmayabilir ama incinebilir.
Martin Fowler (Yeniden Yapılandırma:Varolan Kodun Tasarımını
Geliştirmek - Refactoring: Improving the Design of Existing Code.
Reading, MA: Addison-Wesley, 1999. Sayfa 7)

Gazel - Gayrı

Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı Garazım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı Ney-i bezm-i gamem ey âh ne bulsan yele ver Oda yanmış kuru cismimde hevadan gayrı Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı sirişk Ki gözüm görmeye ol mâh-likaadan gayrı Yetti bî-kesliğim ol gaayete kim çevremde Kimse yok çizgine girdâb-ı belâdan gayrı Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı Bezm-i aşk içre Fuzûlî nice âh eylemeyem Ne temettu’ bulunur bende sadâdan gayrı Günümüz Türkçesiyle: 1- Senin bulunduğun yerde belâdan başka elde ettiğim şey yok;aşkının yolunda yok olmaktan başka bir maksadım yok. 2-Ey âh!gam meclisinin ney’iyim,ateşe yanmış kuru vücudumda arzudan (veya:havadan) başka ne bulursan yele ver (yani:savur,dağıt). 3-Ey kanlı gözyaşı!ayrılık günü yüzüme perde çek ki gözüm o ay yüzlüden başka bir şey görmesin. 4-Kimsesizliğim o dereceye vardı ki,çevremde belâ girdabından başka dönen kimse yok. 5-Bana ne gönül ateşinden başka kimse yanar,ne de tan yelinden başka kimse kapımı açar. 6-Fuzuli!aşk meclisinde nasıl âh etmeyeyim?Bende sesten başka ne kâr bulunur? Fuzûlî