26 Temmuz 2005

Fuzuli : Hiphop'un Atası

Hiphop'ta millet ha bire birbirine laf sokmaya, kendini yüceltmeye çalışır. Gerçi bu insanoğlunun doğasında olan birşey var ama bunun en açık örneklerini hiphopta görebiliyoruz. Yakın zamanda ceza'nın kıraça sataşması, ayben'in azize'ye sataşması, eminem, meminem derken yani kısaca bu müziğin ruhunda var bu ve zaten böyle laf sokmalardan falan meydana geldiği iddia edilir durur. Bana görede dünyadaki ilk rapçi veya hiphopçı da fuzulidir. (şimdi fuzuliciler bana bir sürü protesto maili yazarlarmış :)) ) Şimdi ortaya bu tezi güçlendirecek fuzuliye ait bir kaç beyit atalım. İlk örnekte fuzulinin kendine rakip olarak gördüğü Ferhad'a nasıl hakaret ettiğini görüyoruz. Âciz olmuş yıkmağa âhıyla kûhu Kûhken Neylesin miskin anın aşkı hem ol mikdâr imiş. Dağları delen Ferhad, âhıyla dağı yıkmaktan aciz kalmış. Ne yapsın, zavallının aşkı ancak o kadarmış. (Ben olsam dağı delmeye uğraşmaz, bir "âh!" çeker, yerle bir ediverirdim.) Burda ise mecnuna giydiriyor :) Bende Mecnûndan füzûn aşıklık isti'dadı var. Âşık-ı sâdık benem Mecnûn'un ancak adı var. Bence macnundan daha fazla aşıklık istidadı var. Gerçek aşık benim. Ama malesef mecnunun adı çıkmış bir kere. Aşağıdaki beyitte ise ne mecnun bırakmış ne ferhad... Yazanda Vâmık u FerhA3a u Mecnûn vasfın ehl-i derd Fuzuli adını gördüm ser-i tomara yazmışlar. Dert ehli, (âşıkları anarak) Vâmık, Ferhad ve Mecnun'un âşıklıklarını yazarken görüdüm ki hepsinin üstüne Fuzuli adını yazmışlar. Bu kadar örnek şimdilik yeter.... İlerde fuzulinin ne kadar sadist bir kişi olduğunu ıspatlamaya çalışacam :)

Hiç yorum yok: